Kundeservice / Reklamasjon

Vi tar kundeservice på alvor. Og for å sikre at du får rett oppfølging, ber vi deg om å sende inn en henvendelse per sak/avvik via skjema. Da vil rett servicemedarbeider bli tildelt til hver av dine saker.